Oświadczenia,   stanowiska,   apele

Zaktualizowany 12 października 2013 r.

12.10.2013 r. Apel dotyczący polityki prorodzinnej oraz poszanowania przez władze samorządowe, placówki edukacyjne oraz opiekuńcze konstytucyjnego i ustawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi. • Przeczytaj całość

17.12.2011 r. Uchwała nr 8-9/2011 Walnego Zgromadzenia SRKDL o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Panu Bronisławowi Kurowskiemu. • Przeczytaj całość

17.12.2011 r. Uchwała nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej o poparciu listu do Premiera RP – „NIE dla zrównania konkubinatów z małżeństwami!”, sformułowanego przez „Fundację Mamy i Taty” w trybie konsultacji społecznych dokumentu: „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030”. • Przeczytaj całość

07.12.2011 r. Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w sprawie pilnej nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. • Przeczytaj całość

07.12.2011 r. List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska w sprawie rewizji konstytucyjnej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, wprowadzenia związków partnerskich i zrównania ich z tradycyjną rodziną. • Przeczytaj całość

07.12.2011 r. Apel do rodzin Diecezji Legnickiej i zrzeszeń służących rodzinie. • Przeczytaj całość

22.10.2011 r. List do Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Polsce JE Samadiego Aliego Lakizedaha w sprawie podtrzymania wyroku śmierci na pastorze Youcefie Nadarkhanim. • Przeczytaj całość

15.10.2011 r. List do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska z wnioskiem o stanowczą interwencję władz Rzeczypospolitej Polskie u rządów państw bezczynnych wobec prześladowań i mordów własnych obywateli z powodu wiary oraz niszczenia miejsc kultu, domów i mienia chrześcijańskich rodzin, zgromadzeń służących najuboższym lub inicjujących te działania. • Przeczytaj całość

15.10.2011 r. List do Ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce JE Fauzia Nasreena będący apelem o uwolnienie Asii Bibi oraz położenie kresu prześladowaniom chrześcijan. • Przeczytaj całość

16.09.2011 r. Apel do Prezesa TVP SA Juliusza Brauna oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA Stanisława Jakiełka o zaprzestanie emisji programów rozrywkowych z udziałem osób, w szczególności Adama Darskiego "Nergala", szydzących i poniżających chrześcijan, działających wbrew Konstytucji RP. • Przeczytaj całość

22.07.2011 r. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr Ireny Lipowicz w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie gromadzenia danych wrażliwych o uczniach i ich rodzinach. • Przeczytaj całość

22.07.2011 r. Apel SRKDL do Rządu RP o kontynuację podczas Prezydencji Polskiej szeroko zakrojonych działań na rzecz rodzin europejskich podjętych w trakcie trwania Prezydencji Węgierskiej. • Przeczytaj całość

19.05.2011 r. Wniosek do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie odstąpienia od podpisywania nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie gromadzenia danych wrażliwych o uczniach i ich rodzinach. • Przeczytaj całość

16.04.2011 r. Apel do władz samorządowych w sprawie monitorowania problemów rodzin, opracowania programów polityki prorodzinnej, podejmowania działań na rzecz umocnienia rodzin. • Przeczytaj całość

07.12.2011 r. Apel do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka o szybkie i konsekwentne działania na rzecz zagwarantowania na całym świecie poszanowania praw człowieka oraz swobody „wyznawania lub przyjmowania religii lub przekonań własnego wyboru, swobody głoszenia swego wyznania lub przekonań indywidualnie lub we wspólnocie z innymi osobami, publicznie lub prywatnie, do wyrażania tej religii lub przekonań w formie kultu, przestrzegania obyczajów, praktyk religijnych i nauczania”. • Przeczytaj całość

04.01.2011 r. Apel do Prezesa TVP SA Jana Dworaka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA Stanisława Jakiełka przeciw dyskryminacji Telewizji Trwam i Radia Maryja w przydzielaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne. • Przeczytaj całość

06.10.2011 r. Stanowisko SRKDL wyrażające głębokie zaniepokojenie z powodu podejmowanych przez Sejm i Senat RP inicjatyw pogarszających sytuację polskich rodzin. • Przeczytaj całość

06.10.2011 r. Apel o modlitwę za prześladowanych chrześcijan. • Przeczytaj całość

06.10.2011 r. Apel do Rządu RP. • Przeczytaj całość

25.09.2010 r. Apel do członków SRKDL o aktywny udział w zbliżających się wyborach samorządowych. • Przeczytaj całość

25.09.2010 r. Apel o wsparcie inicjatyw Społecznego Komitetu ds. Świętowania Niedzieli. • Przeczytaj całość

14.02.2010 r. Apel do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza o uzupełnienie zapisów art. 54 w przyjętej przez Sejm RP w dniu 4.02.2011 r. ustawie „Prywatne prawo międzynarodowe” i zdefiniowanie małżeństwa jako wyłącznego związku kobiety i mężczyzny. • Przeczytaj całość